Diskussioner om religion och politik på Facebook

Religion har blivit allt synligare i den offentliga debatten, men oftast i frågor som är problematiska. Det visar Linnea Jensdotters analys av 20 000 Facebook-kommentarer kring religion och politik. Oftast är det inte religion i sig som är ett hot, utan islam.

Föreläsningen är inspelad vid Teo talks-festivalen i kulturhuset Väven i Umeå september 2021.

Linnea Jensdotter

Linnea Jensdotter är doktor i religionssociolog vid Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.