”Generös kristendom är mer än kristen”

En julaftonskollekt och ett bönerum i kyrkans källare. Det är två av Trygve Wyllers exempel där kyrkan tar två steg för att låta andra synas. ”Jag tror att det sättet att vara kyrka kanske är det viktigaste sättet att vara politisk” säger han.

Föreläsningen är inspelad vid Teo talks-festivalen i kulturhuset Väven i Umeå september 2021.

Trygve Wyller

Trygve Wyller är, professor (emeritus) vid teologiska fakulteten, Oslo universitet. Han har publicerat böcker och artiklar om migration, plats, kristen tro och praktisk etik. Han är professor i diakonal vetenskap och även ansluten till University of KwaZulu-Natal i Sydafrika.