”Trygghet och tillit måste du förtjäna”

Relationsskapande är inte rocket science. ”Om vi tror att en fika kan skapa trygghet och tillit för en människa, då kan under ske”. Det säger diakon Anna Moilanen som berättar om vad det kan innebära att förtjäna trygghet och tillit.

Föreläsningen är inspelad vid Teo talks-festivalen i kulturhuset Väven i Umeå september 2021. Fler föreläsningar hittar du på www.teotalks.se

Anna Moilanen

Anna Moilanen är diakon med en filosofie kandidatexamen i socialantropologi och teologi. I dag arbetar Anna Moilanen som lärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och som handledare för diakoner. Hon är en av grundarna till Nätverket för främjande av diakonalt ledarskap.